• Sort by
  ...
 • KANG DANIEL
  [SET] KANG DANIEL – [MY PARADE] (DVD + KIT VIDEO) $161.82

  ※ DVD 디스크이며, DVD 전용 플레이어에서만 재생됩니다.

  – OUT BOX : 170 X 227 X 33.5MM
  – PHOTOBOOK : 154 X 218MM / 140P
  – DIGIPACK : 154 X 211MM
  – 1 DISC : 95MINS
  – PHOTOCARD : 55 X 85MM / 2EA 1SET
  – POP-UP CARD : 120 X 120MM / 1EA
  – POSTCARD FRAME : 105 X 155MM / 1EA
  – POSTCARD : 100 X 150MM / 4EA 1SET
  – FOLDED POSTER : 300 X 414MM / 1EA

  [DVD 스펙]
  – REGION CODE : ALL
  – VIDEO : NTSC 16:9 / WIDE SCREEN / MPEG-2 / COLOR
  – AUDIO : DOLBY DIGITAL 5.1
  – SUBTITLE : KOREAN / ENGLISH / JAPANESE / NONE
  – DURATION : 95MINS

   

   

  ※ 상기 사양 및 발매일은 추후 제작상의 사유로 변경될 수 있습니다.
  ※ 상품의 포장/배송 과정에서 외관에 미세한 스크래치 및 흠집, 변색 등이 생겨날 수 있으며 이는 교환 사유가 될 수 없습니다. 

   

  – OUT BOX : 170 X 227 X 38MM
  – KiT VIDEO : 58 X 58 X 10MM / 1EA / 95MINS
  – PHOTOBOOK : 154 X 211MM / 80P
  – PHOTOCARD : 55 X 85MM / 2EA 1SET
  – MAGNET : 45 X 60MM / 1EA
  – BOOKMARK : 50 X 128MM / 1EA
  – FOLDED POSTER : 300 X 414MM / 1EA

   

  [KiT VIDEO 스펙]

  – VIDEO : 360P / 540P / 720P / 1080P
  – AUDIO : STEREO
  – SUBTITLE : KOREAN / ENGLISH / JAPANESE / NONE
  – DURATION : 95MINS

Filters Close

Recommend Products


Close My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories